respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Izobraževalni programi

Razvijamo izobraževalne programe, ki zagotavljajo priložnosti za učenje v kontekstu trenutnih in bodočih delovnih izzivov vaših zaposlenih. Najpogostejša področja za razvoj vodstvenih in organizacijskih veščin so naslednja:

 • komunikacija,
 • reševanje konfliktov,
 • upravljanje učinkovitosti,
 • vodenje Leadership,
 • motivacija,
 • delegiranje odgovornosti,
 • reševanje problemov,
 • zavzetost zaposlenih,
 • čustvena inteligenca,
 • prezentacijske veščine,
 • razvoj zaposlenih,
 • 7 navad uspešnih ljudi,
 • planiranje časa,
 • timsko vodenje,
 • kreativnost,
 • strateško planiranje.

Preberite tudi:
Sistem usposabljanja