respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Naš pristop pri izgradnji modela kompetenc

Pristop k izgradnji kompetenčnega modela je osredotočen na vaše poslovanje. V izgradnji modela skupaj z vami določimo sposobnosti, ki so potrebne za dvig vaše konkurenčnosti, prek prepoznavanja vaših poslovnih izzivov in vaše poslovne strategije. Ker se poslovni pristopi, kulture in strategije med organizacijami razlikujejo, je potrebno zgraditi model kompetenc, ki je prilagojen značilnostim vaše organizacije. Naši modeli temeljijo na za vašo organizacijo značilnih dejstvih, zato je metodologija pristopa k izgradnji modela zasnovana zelo fleksibilno in praktično. Generični slovarji kompetenc niso temelj našega metodološkega dela, saj mora kompetenčni model odsevati vašo strategijo in kulturo ter se nanašati na vaše temeljne vrednote. Obsežna podatkovna baza nam je v pomoč pri uvajanju modela v prakso, ter primerjavi vašega modela kompetenc z drugimi v podobnih razvitih industrijah. Za razliko od pogosto uporabljenih metodologij, je naše delo na področju kompetenc prilagojeno poslovnim zahtevam naših strank in tako izraža, kar je najpomembnejše pri zagotavljanju razumevanja ter sprejemanja in praktični aplikaciji.

V procesu izgradnje modela kompetenc neprestano sodelujemo z vami, da lahko po zaključku vpeljave modela celovito uporabljate kompetence kot podporo za svoje poslovne strategije in strategije upravljanja s človeškimi viri. Okvir našega pristopa k razvoju kompetenc je prikazan na spodnjem grafičnem modelu.


Preberite tudi:
Modeli kompetenc
Metodologija uvajanja modela kompetenc