respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - organizacijska shema

Rešitev organizacijske sheme je najboljši način, da razumete vaš potek dela. Modul vam ponuja številne možnosti, da prikažete organizacijsko strukturo in postavite alternativne organizacijske scenarije. Enostavno ustvarite informativne organizacijske sheme, ki temeljijo na obstoječih podatkih in pregledate zaposlene na njihovih delovnih položajih. Vsi podatki so aktualni, kar je še posebej pomembno pri združevanju ali prevzemih, kjer se spreminjajo strukture poročanja in kjer timi menedžerjev pri odločanju potrebujejo vizualno predstavitev strukture novega podjetja in sprememb. Ta pogled s ptičje perspektive je še posebej pripraven za menedžerje, kateri lahko dostopajo do informacij o svojih timih v formatu, ki je preprost za razumevanje. Hitro lahko vidijo podatke o zaposlenem ali ključnem delovnem mestu, se poglobijo v informacije in izvajajo preproste naloge, kot so vzpostavljanje zahtev ali nadzor nad kandidati za ključna prosta delovna mesta, brez prebijanja po aplikaciji.

Vse spremembe, narejene znotraj rešitve, se prikažejo neposredno na organizacijski shemi. Vse kar morate narediti je, da določite, katere informacije naj bodo prikazane in na kakšen način naj bodo predstavljene. Na voljo imate veliko orodij za predstavitve in prav tako veliko alternativnih pogledov in filtrov. Podatkovno polje se lahko razširi tako, da predstavlja le tisto informacijo, ki jo potrebujete, kot na primer karierno načrtovanje, ocene kandidatov ali delovnih mest. Še več, program ima fleksibilne funkcije, ki vam omogočajo preprosto objavo informacije na vašem medmrežju ali na svetovnem spletu.


Prednosti:

 • enostavno ustvarite jasne sheme v želenem formatu,
 • pregled nad hierarhičnimi in organizacijskimi strukturami,
 • optimizacija poročil z uporabo poenostavljenih vizualnih form,
 • uporaba vizualnih informacij za lažje strateško odločanje,
 • nadzor nad ključnimi informacijami o zaposlenih: uspešnost, tveganje odhoda ali pregled nad ključnimi kadri.


Značilnosti:

 • dinamične organizacijske sheme, ki vključujejo podatke in funkcije celotne rešitve upravljanja zaposlenih,
 • alternativni načrti za nasledstvo/umeščanje,
 • vključevanje poročil v sheme,
 • organizacijske sheme, objavljene na medmrežju podjetja ali svetovnemu spletu,
 • številne možnosti predstavitev, pogledov ali filtrov,
 • vse spremembe se avtomatično prenesejo v organizacijske sheme,
 • ustvarjanje scenarijev za nasledstvene načrte,
 • grafično procesiranje  za boljšo informacijo in vizualizacijo podatkov.