respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - upravljanje izobraževanj

Izobraževalne ukrepe prilagodite zahtevam vaše organizacije in izboljšali boste poslovanje, zaposleni pa bodo pridobili relevantne veščine. Modul omogoča dostop do izobraževalnih katalogov, licenčnih postopkov in povratne informacije iz seminarjev. Metoda evalvacije in vgrajen sistem poročanja vam pomagata oceniti učinkovitost izobraževanja in omogočata nadzor nad stroški.

Rešitev upravlja vse procese izobraževanja, od analize zahtev, notranjega izobraževanja do načrtovanja seminarjev. Pretok dela in opomniki pospešujejo preprosto načrtovanje še tako kompliciranega izobraževanja. Zahteve individualnega izobraževanja se analizira in jasno predstavi, kar vam omogoča, da ste proaktivni pri prepoznavanju izobraževalnih potreb svojih menedžerjev in zaposlenih.

Modul podpira izobraževanje, mentorstvo, rotacijo dela, praktično in teoretično učenje, interno učenje in e-učenje. Vaši zaposleni si lahko izberejo relevantne učne aktivnosti preko online kataloga in se enostavno prijavijo. Rešitev je idealen dodatek k upravljanju veščin in kompetenc ter kariernemu in nasledstvenemu načrtovanju.


Prednosti:

 • manjši stroški načrtovanja izobraževanja,
 • manjše breme administracije s pomočjo nastavljivih postopkov,
 • pregled nad vsemi ukrepi izobraževanja,
 • analiza izobraževalnih potreb s pomočjo ocenitve kompetenčnih vrzeli, prednosti in potreb,
 • proaktivno vključevanje vaših zaposlenih v podporo lastnemu razvoju znotraj organizacije.


Značilnosti:

 • izobraževanje, ki temelji na priporočilih iz analize in upravljanju veščin in kompetenc,
 • vgrajen sistem poročanja z napredno evalvacijo in metodami povratne informacije,
 • upravljanje dogovarjanja za seminarje in avtomatizirana korespondenca,
 • prilagojeno okolje za menedžerje in zaposlene z dostopom do kataloga seminarjev in vgrajenega procesa odobritve,
 • shranjevanje certifikatov in administracija,
 • dogovarjanje srečanj in dogodkov.