respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - karierno in nasledstveno načrtovanje

Da bi ohranili najboljše zaposlene v vaši organizaciji, jim morate ponuditi ustrezen karierni razvoj. Na sposobnostih temelječe nasledstveno načrtovanje ustvari učinkovito strukturo vodenja za prihodnost. Rešitev podpira celoten proces nasledstvenega načrtovanja, prilagaja vaše odločitve glede na potencialne posameznike za ključne položaje in pospešuje interno mobilnost. Napačnim kariernim odločitvam se lahko izognemo s primerjavo individualnih pričakovanj in menedžerskih ocen. Nasledstveni scenariji vam dajo grafičen prikaz učinkov, ki jih imajo HR odločitve na različne nivoje vodenja in možno reorganizacijo znotraj vašega podjetja.

Karierno in nasledstveno načrtovanje vam pomaga pri izdelavi načrtov kariernega razvoja, s primerjavo prostih delovnih mest in notranjih ter zunanjih kandidatov, kar pripomore k strateškemu načrtovanju za sedanje in prihodnje zahteve. Modul vas podpira pri vsakem koraku procesa načrtovanja z informacijami o potencialu kandidata, njegovi pretekli uspešnosti in tveganju odhoda iz podjetja.

Rešitev kariernega in nasledstvenega načrtovanja se povezuje z: upravljanjem učinkovitosti, upravljanjem veščin in kompetenc, upravljanjem izobraževanja, 360 povratno informacijo in nagrajevanjem.


Prednosti:

  • zagotovlja prihodnjo poslovno učinkovitost s pomočjo nabora ustreznih kandidatov,
  • poenostavlja nasledstveno načrtovanje in proaktivno prepoznavanje vrzeli,
  • pogled na zgodovino individualnih kariernih poti in trenutno pripravljenost,
  • podpora za zagotavljanje pomembnih informacij o potencialih in ključnih pozicijah.


Značilnosti:

  • natančen nasledstveni načrt, ki temelji na projekciji kandidatove pripravljenosti,
  • »kaj pa če« nasledstveni scenariji, ki podpirajo nadzor nad dogovorjenimi nasledstvenimi načrti,
  • predhodno pripravljeni obrazci pomagajo pri pripravi poročil,
  • nasledstveno načrtovanje, prikazano z organizacijskimi preglednicami,
  • ustvarjanje individualnih kariernih načrtov, ki se jih prilagodi organizacijskim načrtom.