respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Razvoj internih trenerjev

Za organizacije je pomemben razvoj in usposabljanje internih trenerjev za prenašanje znanj in veščin znotraj podjetja. Cilj našega programa razvoja internih trenerjev je, da izbrana skupina osvoji znanja, veščine in predvsem izkušnje na področju izobraževanja in izvajanja coachinga.


Proces usposabljanja je sestavljen iz štirih osnovnih modulov:

 • prezentacijske veščine,
 • tehnike komuniciranja in reševanja problemov,
 • HR coaching in mentorstvo,
 • uporaba procesov v praksi (DNLA procesi, coaching in 360° MSF).


Naš program zagotovi, da interni trenerji po zaključku razvoja:

 • poznajo delo poslovnih trenerjev in bodoče izzive,
 • razumejo svojo vlogo,poznajo načine uvajanja sprememb v organizacijo,
 • znajo pripraviti in izvajati trening,
 • poznajo osnove izvajanja skupinskih treningov in individualnega coachinga.


Interne trenerje usposobimo tudi za samostojno izvajanje DNLA procesov:

 • samostojna uporaba DNLA sistema in DNLA analitike,
 • strokovna priprava na razgovor za povratno informacijo,
 • pregled in priprava analiz,
 • ocena posameznikovih sposobnosti po različnih faktorjih,
 • izvajanje individualnih srečanj za pregled rezultatov,
 • iskanje razlogov za trenutno stanje,
 • ključne usmeritve za izboljšave,
 • izdelava razvojnega načrta.