respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DNLA merjenje socialnih kompetenc

DNLA Socialne kompetence ni standardni osebnostni test, zato se močno razlikuje od standardnih ocenjevalnih sistemov. DLNA Socialne kompetence je postopek ocenjevanja, ki meri razvitost potenciala na področju socialnih kompetenc. Zajema štiri glavna področja. To so volja do uspeha, odpornost na stres, dinamika doseganja ciljev in medsebojni odnosi. Socialne kompetence določajo, kakšni bodo naši medsebojni odnosi. Z nekaterimi vzorci osebnega vedenja lahko kakovost medosebnih odnosov izboljšamo ali poslabšamo. Pomembno je, da znamo le te ugotavljati in da si stalno prizadevamo izboljševati vedenja, ki ne prinašajo osebne učinkovitosti.

Z uporabo orodja dobite celovito povratno informacij o stopnji razvoja posamezne socialne kompetence. Vsak udeleženec bo po opravljenem postopku testiranja pridobil celovito razlago njegovih rezultatov in ustrezne predloge za nadaljnji osebni razvoj. Dokazano je, da bodo posamezniki z visokimi socialnimi kompetencami verjetneje veliko uspešnejši kot tisti brez razvitosti socialnih kompetenc, kar neposredno vpliva na uspešnost strokovnega delovanja, vodenja ali prodaje.


Področja merjenja:

VOLJA DO USPEHA

 • reakcija na neuspeh
 • statusna motivacija
 • sistematičnost
 • iniciativnost

ODPORNOST NA STRES

 • sprejemanje kritike
 • vzdržljivost
 • čustvena stabilnost
 • samozavest
 • fleksibilnost
 • zadovoljstvo z delom

DINAMIKA DOSEGANJA CILJEV

 • samoodgovornost
 • delovni elan
 • samozaupanje
 • motivacija

MEDSEBOJNI ODNOSI

 • družabnost
 • prepričljivost
 • empatija


Področja uporabe:

 • postopek interne selekcije in novih zaposlitev
 • identifikacija talentov
 • merjenje in presojanje razvitosti kompetenc
 • trajen kadrovski razvoj
 • omogočanje integrativnega vodenja
 • načrtovanje usposabljanj (mehke veščine)
 • nadzorovanje izobraževanja
 • razvijanje timov
 • strateški kadrovski razvoj socialnih veščin


Koristi
:
DNLA Socialne kompetence pokaže pri vsakem zaposlenem trenutni izraz faktorjev uspešnosti na področju socialnih kompetenc. Ti podatki, povezani s storilnostnimi cilji in delovnimi rezultati, omogočajo osebno razvojno delovanje natanko tam, kjer se še vedno pojavljajo ozka grla. Tako se pri zaposlenih znatno povečajo možnosti poklicnega uspeha. Potenciali in storilnost, s katerimi lahko razpolaga podjetje, se tako občutno zvišajo.