respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DNLA merjenje menedžerskih kompetenc

DNLA Management Potencial  meri vodstvene potenciale posameznika. Meri 25 faktorjev vodenja, ki so razdeljeni v tri glavna področja. To so vodstvene lastnosti, sodelovanje in soglasje ter podjetniška mentaliteta.

Primerjalna analiza z najboljšimi vodji v različnih panogah vam pokaže stanje razvitosti vašega vodstvenega potenciala ali razlike med optimalnimi vodstvenimi lastnostmi in dejanskim potencialom posameznega vodje. Celovita analiza vodstvenega potenciala poda vsakemu posamezniku pregled, na katerih področjih vodenja je potencial visoko razvit, in prikaže področja, katera mora posameznik intenzivneje razviti za uspešnejše vodenje ljudi. Pomembno je vedeti, da se rezultati vedno vključijo v proces strokovnega razvoja posameznika, pri čemer so izvajalcu razvoja v pomoč natančne smernice izdelane v programu DNLA – coaching plan. Posameznik in podjetje tako pridobi objektivno in strokovno izdelano oceno razvitosti vodstvenega potenciala posameznika. Orodje pomaga razvijati kvaliteto vodenja, s tem pa povečati učinkovitost in zmanjšati notranja trenja, ki so posledica napačnih pristopov vodenja ljudi.

Področja merjenja:

VODSTVENE LASTNOSTI

 • avtoriteta
 • delegiranje odgovornosti
 • vključevanje
 • legitimnost
 • zahteva po učinkovitosti
 • razvoj zaposlenih
 • samozaupanje
 • odgovornost do zaposlenih

SODELOVANJE IN SOGLASJE

 • vplivnost
 • identifikacija
 • podoba
 • komunikacijske veščine
 • upravljanje konfliktnost
 • doseganje soglasja
 • sodelovanje
 • uporaba moči
 • usmerjenost na sodelavce
 • timsko delo

PODJETNIŠKA MENTALITETA

 • osebni standardi
 • rokovanje z informacijami
 • sprejemanje odločitev
 • inovativnost
 • odnos do kakovosti
 • tveganja
 • sistematičnost


Področja uporabe:

 • nove zaposlitve na področju vodenja,
 • odločitve o izboru naslednikov na vodstvenih pozicijah,
 • usklajevanje vodstvenih lastnosti z zahtevami podjetja (kompetentnost),
 • optimizacija mednivojskega sodelovanja,
 • načrtovanje vodstvenih treningov in usposabljanj,
 • nadzorovanje uspešnosti vodstvenega izobraževanja,
 • ukrepanje v konfliktih in storilnostnih krizah,
 • strateški kadrovski razvoj vodstvenih veščin.