respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Uvajanje DNLA sistema

Uvajanje DNLA sistema
Nudimo vam podporo pri uvajanja DNLA sistema. Storitev zajema svetovalno pomoč pri izboru in vpeljavi orodij v vaše HR procese, zunanje upravljanje sistema, izdelavo analiz, ter strokovni individualni coaching za podajanje povratne informacije po merjenju.

Izdelava podrobnih analiz
Ob redni uporabi DNLA Expert Systema podjetje pridobi veliko podatkov. Ti podatki so zelo koristni za HR diagnostiko, ki lahko služi kvalitetnejšemu strateškemu načrtovanju. Uporabnikom nudimo pripravo podrobnih analiz in jih lahko predstavimo vodstvu organizacije.

Upravljanje sistema
Podjetja in organizacije se lahko odločijo za dve obliki uporabe DNLA sistema. Sistem lahko upravljamo zunanji svetovalci ali pa ga podjetje uporablja samostojno. Če se odločite za samostojno uporabo sistema, za vas izvedemo instalacijo IT DNLA rešitve in vaše interne HR strokovnjake usposobimo ter certificiramo za uporabo sistema.

Coaching za podajanje povratne informacije
Ko posameznik zaključi z ocenjevanjem svojih potencialov in pridobi osebni razvojni načrt, je potrebno v evalvaciji ugotovljene ključne izzive tudi ustrezno obravnavati. Tukaj je pomembna pravilna razlaga pridobljenih rezultatov in priprava konkretnega individualnega razvojnega načrta. V kolikor podjetje nima internih trenerjev in mentorjev, lahko izvedemo strokovni pogovor za pregled rezultatov.