respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DNLA Expert System

Osebni potencial zaposlenih je najdragocenejše sredstvo vsakega podjetja ali organizacije. Z DNLA Human Resources Expert Systems® vam dajemo na razpolago sisteme za vsa področja modernega kadrovskega upravljanja.

DNLA Expert System vam omogoča:

  • analizo razvitosti veščin vaših zaposlenih,
  • prepoznavanje potenciala zaposlenih,
  • usmeritve, katere razvojne ukrepe in načrte naj izvaja določena skupina ali oddelek,
  • usmeritve, kateri razvojni ukrepi in načrti so smiselni.

DNLA programi se od običajnih programov razlikujejo v tem, da so preizkušeni in v celoti računalniško podprti in avtomatizirani sistemi, ki HR strokovnjakom v podjetjih ponujajo celovito strokovno podporo pri HR procesih.

DNLA Expert System meri:

  • menedžerske kompetence,
  • socialne kompetence,
  • prodajne kompetence,
  • učinkovitosti timov in delovnih skupin,
  • zavzetost in organizacijsko klimo.

Več o rešitvi DNLA Expert System si lahko ogledate na spletni strani www.dnla.si.