respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - upravljanje veščin in kompetenc

Hitro prepoznavanje sposobnosti zaposlenih in posledično nameščanje na prave položaje poveča njihovo motivacijo in predanost. Gradi povezavo med njimi in cilji podjetja ter vam pomaga ekonomično zapolniti prosta delovna mesta.

Upravljanje veščin in kompetenc daje vpogled v individualne sposobnosti zaposlenih in njihovo primernost za nove vloge, ter vam pomaga pri kariernem in razvojnem načrtovanju.

Menedžerji lahko opravijo analize veščin, da prepoznajo vrzeli v kratkoročnem in dolgoročnem razvoju zaposlenih. Upravljanje veščin in kompetenc pomaga definirati delovno mesto s pomočjo kataloga kompetenc, v katerem je zbranih več kot 400 ključnih kompetenc.


Prednosti:

 • pregled skupin kompetenc v vaši organizaciji,
 • uporaba prednosti vaše organizacije preko učinkovitega načrtovanja in napredka,
 • identifikacija vrzeli in njihova odprava s pomočjo razvoja,
 • prepoznavanje potencialov in najboljših kandidatov za prosta delovna mesta ali projekte,
 • avtomatizirani postopki zmanjšajo obsega administrativnega dela,
 • uporaba profila najboljših zaposlenih za razvoj učinkovitejših programov razvoja.


Značilnosti:

 • obsežna zbirka ključnih kompetenc,
 • coaching za zaposlene, da se lahko uporabi njihova povratna informacija,
 • priporočila za izobraževalne potrebe in razvojne ukrepe,
 • vključevanje podatkov v procese: privabljanja in selekcije, upravljanja učinkovitosti ter kariernega in nasledstvenega načrtovanja,
 • analiza vrzeli,
 • napredne zmožnosti iskanja najboljšega kandidata.