respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - nagrajevanje

Nagrajevanje poveča motivacijo in predanost zaposlenega podjetju in izboljša vašo kulturo uspešnosti. Z uporabo našega modela nagrajevanja lahko zgradite, upravljate in primerjate plačni sistem v vaši organizaciji s pomočjo analize, ki temelji na tržnih podatkih.

Z rešitvijo lahko ustvarjate privlačne plačne sisteme, nadzorujete načrtovanje plačil in določite načine nagrajevanja, ki spodbujajo uspešnost zaposlenih. Razvijete lahko dinamične strategije nagrajevanja: spodbude za uspešnost, opcije naložb, bonusi in prispevki. Funkcija poročanja vam omogoča nadzor nad celotno uspešnostjo politike nagrajevanja. Nastavljivi programi, s katerimi nadzorujete nagrajevanje, temeljijo na plačnih scenarijih in scenarijih uspešnosti za specifične ciljne skupine ali posameznike.

Modul ima možnost primerjave vaše strukture nagrajevanja s tržnimi podatki, kar vam nudi podporo pri načrtovanju nagrajevanja.


Prednosti:

 • struktura nagrajevanja, ki motivira vaše zaposlene in pozitivno vpliva na poslovanje,
 • organizirana podpora odločitvam in varen finančni nadzor,
 • omogočanje dolgo- in kratkoročnega načrtovanja plačilnih spodbud,
 • analiza plačnih razmerij v celotni organizaciji,
 • popolna integracija z upravljanjem učinkovitosti.


Značilnosti:

 • nagrajevanje za posameznike ali skupine izhaja iz poročil in analize,
 • dosleden pregled procesov nagrajevanja,
 • celosten sistem nagrajevanja za doseganje strateških ciljev,
 • vključevanje ostalih ponudnikov raziskav tržnih podatkov,
 • fleksibilno programiranje plačnih programov, ki ustreza potrebam različnih regij ali skupin zaposlenih,
 • načrtovanje plač in nadzor nad proračunom.