respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - upravljanje učinkovitosti

Rešitev uravna individualne cilje zaposlenega z vašimi strateškimi poslovnimi cilji tako, da razširja in spreminja tradicionalno oceno uspešnosti v standardiziran, na informacijah temelječ proces. Modul se integrira v vaš obstoječ sistem in procese ter tako koordinira in avtomatizira celoten proces upravljanja in razvoja.

Z uporabo prilagodljivih nastavitev menedžerji in zaposleni določijo skupne cilje, ki se jih lahko preprosto oceni. Zaposleni in menedžerji lahko preverijo te načrte in določijo nove cilje na svojem področju kadarkoli želijo. Za preprost nadzor procesa imate dostop do obsežnih poročil, ki podpirajo HR in višji menedžment s pomočjo opomnikov in razpredelnic. HR lahko uporabi te informacije za učinkovitejše načrtovanje. Ta modul je idealen dodatek k e-kadrovanju, kariernem in nasledstvenem načrtovanju, nagrajevanju ter upravljanju veščin in kompetenc.


Prednosti:

  • upravljanje zaposlenih s pomočjo učinkovitega načrtovanja, nadzora, razvoja in različnih nagrajevanj,
  • primerjava in ocena uspešnosti zaposlenih s pomočjo transparentnih ciljev,
  • nagrajevanje uspešnosti in uporaba potenciala zaposlenega,
  • cilji zaposlenih izhajajo iz poslovnih ciljev, poudarjena vloga posameznika v uspehu podjetja.


Značilnosti:

  • prilagodljive nastavitve za zaposlene in menedžerje omogočajo  dostop do glavnih dogovorov in postavljanja ciljev, z možnostjo predlaganja sprememb,
  • obsežen grafičen pregled za menedžerje, za hitro preverjanje ključnih kazalcev uspešnosti posameznega oddelka,
  • ocene za merjenje uspešnosti in nadzor nad ciljno usmeritvijo,
  • analiza in poročanje za optimalno uporabo podatkov o ciljih in uspešnosti.