respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb - HR analize

Rešitev  postavlja HR v vlogo poslovnega partnerja, saj izboljšuje napovedovanje in zmožnosti načrtovanja HR-ja. S tem orodjem lahko HR menedžerji nadzorujejo vse postopke HR menedžmenta iz svojega delovnega okolja, ki jim omogoča natančen vpogled v procese.

Analitična orodja omogočajo obdelavo statističnih podatkov. Podpirajo odločitve, zagotavljajo hiter pogled na preglednice, grafe in poročila, da zaposleni lahko razberejo trende glede na funkcionalna področja in geografske lokacije, prepoznajo time, ki delajo nad pričakovanji, kot tudi manjkajoče cilje. Ta funkcionalnost omogoča uporabnikom vpogled v specifične skupine zaposlenih (ali posameznike), medtem ko rešitev avtomatično koordinira podatke, ki temeljijo na prej dogovorjenih ciljih in ključnih meritvah uspešnosti in tako priporoča bistvene aktivnosti in naslednje korake.


Prednosti:

 • povečanje produktivnosti s pomočjo merljivih, preglednih podatkov,
 • upravljanje z dolgoročnim organizacijskim načrtovanjem, s poudarkom na najboljših zaposlenih, kariernem in nasledstvenem načrtovanju,
 • večja prilagodljivost globalnim in regionalnim regulacijskim zahtevam,
 • prepoznavanje vrzeli pri delovni sili in priložnosti za kvalitetnejši napredek celotnega poslovanja,
 • pripravljenost odločevalcev za sprejemanje dobrih odločitev glede zaposlovanja, napredovanja in plačevanja,
 • uporaba stroškovnih meril za prepoznavo dosežkov.


Značilnosti:

 • enotna centralna, dosledna podatkovna baza, ki se napaja iz različnih podatkovnih virov,
 • delovna okolja z vgrajenim pogledom na procese in podatke upravljanja zaposlenih,
 • vključeni avtomatski analitični alarmi, v pomoč menedžerjem, da opravijo hitre prilagoditve in izboljšave,
 • zbrani podatki, ki uporabnikom omogočajo pregled uspehov in potencialnih nevarnosti,
 • dostop do vseh organizacijskih ciljev za vsa področja upravljanja zaposlenih,
 • primerjalne HR analize.