respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

TalentLink - zaposlitev

Končna zaposlitev kandidata je pomembna komponenta vsake strategije zaposlovanja. Dober program zaposlovanja zahteva nenehen kontakt in komunikacijo s kandidatom med intervjuvanjem ter med in po predstavitvi ponudbe. Ko je ponudba enkrat sprejeta, se prenese od kadrovika na menedžerja. Ta prevzame proces vpeljave kandidata na delovno mesto, s pomočjo skozi selekcijski proces pridobljenih informacij.

Rešitev vsebuje fleksibilne sezname, online vprašalnike in obrazce, ki avtomatizirajo proces zaposlitve. Kandidati so tako popolnoma opremljeni, da začnejo z delom v vaši organizaciji. Elektronski podpis v kombinaciji z varno spletno stranjo omogoča kandidatom dostop in vračilo zaposlitvene dokumentacije.

Naša programska oprema deluje istočasno s  SAP, Oracle ali drugimi večjimi ponudniki in se lahko integrira v obstoječe ERP, HR in plačilne sisteme.


Prednosti:

  • zmanjšanje administrativnih stroškov, saj so ključne naloge avtomatizirane,
  • krajši čas do začetka aktivnosti novozaposlenega,
  • doslednejši procesi in hitrejše zaposlovanje.


Značilnosti:

  • zaposlitveni obrazci in upravljanje pogodb,
  • fleksibilnost zaposlovanja,
  • s priloženim omrežnim orodjem si novi zaposleni lahko ustvarijo bazo kontaktov,
  • avtomatsko obveščanje menedžerjev in HR-ja o dokončanih korakih zaposlovanja.