respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

TalentLink - nadzor in selekcija

V tekmi za najboljše talente morate sprejeti hitre odločitve. Z uporabo naprednih nadzornih orodij lahko v množici prijavljenih kandidatov pospešite iskanje najbolj primernih. Tako lahko naredite pravilno selekcijo, ki temelji na kvalifikacijah in izkušnjah kandidata, ki jih primerjate z zahtevami delovnega mesta.

Avtomatsko profiliranje in uporabnost bazena talentov ustvari skupino kvalificiranih kandidatov, ki jih lahko povežete s svojo organizacijo s pomočjo zaposlitvenih kampanj. Bazen lahko preiščete ročno ali avtomatsko in povežete potencialne kandidate s svojimi prostimi delovnimi mesti. Proces selekcije za določeno delovno mesto in orodja nadzora omogočajo učinkovite, objektivne odločitve, z možnostjo dodajanja drugih ocenjevalnih sistemov. Kandidati so predstavljeni zaposlovalcem s pomočjo razvrstitvene lestvice. Napredna avtomatizacija prav tako skrajša procese, ki zahtevajo veliko časa, kot na primer pošiljanje vabil na razgovor, promoviranje zaposlitvenih dogodkov ali zavrnitve.

Delovno okolje uporabnika je prilagojeno, da lahko zaposlovalci upravljajo vse za njih pomembne informacije, prijave ali razgovore, za katere so pooblaščeni. Ogledajo si lahko objave delovnih mest, pregledajo prijavljene kandidate, odobrijo prosta delovna mesta in dajo povratno informacijo intervjujem.


Prednosti:

 • zmanjšana administracija in hitrejše procesiranje prijav (življenjepisov) omogoča boljšo osredotočenost na strateški HR,
 • kvalitetnejši izbor kandidatov z vnaprej določenimi kriteriji izbire,
 • več prijav, saj zainteresirani kandidati dejansko postanejo prijavljeni kandidati,
 • objektivne odločitve o zaposlitvi s pomočjo vgrajenih ocenjevalnih orodij,
 • operativna učinkovitost skrajša čas procesa zaposlovanja,
 • integracija z vsemi večjimi HRM in ERP sistemi.


Značilnosti:

 • uporabniku prilagojeno delovno okolje, za kadrovike in menedžerje,
 • večstopenjska vprašanja, ki jih lahko oblikujemo glede na zahteve delovnega mesta,
 • fleksibilne matrice veščin in kompetenc, ki zberejo podrobnejše informacije o kandidatu,
 • organiziranje intervjujev, kjer zaposlovalci ustvarijo, urejajo in upravljajo datume intervjujev in preglednice kandidatov za intervjuje,
 • avtomatsko iskanje, ki obvesti zaposlovalce takoj, ko se »idealen« kandidat prijavi,
 • iskalnik podvojevanj, kjer lahko definirani kriteriji odstranijo podvojene prijave in tako ohranijo integriteto podatkovne baze,
 • pregled referenc zbira reference, kontaktira osebe, ki so napisale reference, in shranjuje potrditve skupaj s kandidatovo kartoteko.