respect

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ETWeb

Upravljanje zaposlenih

Mobilen trg zaposlovanja in fleksibilna struktura organizacije zahtevata bolj strateški pristop k upravljanju zaposlenih. Potrebno je poglobljeno razumevanje zaposlenih in boljše zmožnosti napovedovanja in upravljanja z njimi. Rešitev zaposlenim omogoča hiter odziv na spreminjajoče se poslovne strategije, zagotavlja lahek dostop do talentov in podatkov ter omogoča vpogled v načrtovanje delovne sile.Dobro upravljanje zaposlenih prinaša prednosti za vse vključene:

za podjetje:

 • večje povračilo denarja, ki ga vložimo v zaposlenega,
 • hiter vpogled v trenutno stanje zaposlenih,
 • delovna sila je sposobna prilagajanja na spremenljive poslovne zahteve,
 • posamezniki so aktivno osredotočeni na cilje podjetja.

za zaposlenega:

 • delo, ki ustreza kandidatovim veščinam in znanjem,
 • pravično nagrajevanje za uspešnost,
 • izboljšan odnos do menedžerjev,
 • jasna razvojna karierna pot,
 • povečana mobilnost med notranjimi in zunanjimi priložnostmi.

za menedžerja:

 • boljše delo z novozaposlenimi,
 • orodja in procesi za boljše menedžeriranje,
 • zadovoljni zaposleni, ki razumejo svojo vlogo znotraj organizacije.

Lumesse ETWeb

Z razvojem na podlagi 20-letnih izkušenj, je ETWeb rezultat sodelovanja med profesionalci v industriji in uporabo uveljavljenih poslovnih principov.

Vključuje HR menedžment in analizo, upravljanje veščin in kompetenc, upravljanje učinkovitosti, karierni razvoj in nasledstveno načrtovanje, nagrajevanje ter upravljanje izobraževanj.

Ne glede na to, ali je ponudba samostojna ali integrirana, vam naše rešitve pomagajo nadzorovati, razvijati in povezovati delovno silo vaše organizacije, zagotavljajo vpogled v uspešnost vaših zaposlenih in pomagajo pri izgradnji kulture učinkovitosti.


Izvedite več o:
HR menedžment
Upravljanje učinkovitosti
Nagrajevanje
Upravljanje z veščinami in kompetencami
360° povratna informacija
Nasledstveno in karierno načrtovanje
Upravljanje izobraževanj
Organizacijska shema